• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 78731
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

Dożywianie

OGŁOSZENIE

OPŁATY ZA DOŻYWIANIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W GAWORZYCACH MOŻNA DOKONYWAĆ

NA KONTO BANKOWE NR :

24 8653 0004 0000 0094 2847 0003

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE O/GAWORZYCE

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GAWORZYCACH

UL. SZKOLNA 211 59-180 GAWORZYCE

PRZELEW W TYTULE: OBIAD

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ; M-C …........... 2018 r.

 

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE M-C grudzień 2018

OBIAD (zupa + drugie danie)=54,00 zł.

 

klasy: Va; V b; VI a, VI b, IIIa GP, IIIb GP = 50,40 zł.

klasa: VIII B = 46,80 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać do 10.12.2018 r.


Brak wpłaty będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy dzieci dożywianych.
W przypadku zmiany decyzji o korzystaniu z posiłku lub nieobecności dziecka powyżej 3 dni poinformuję szkołę osobiście lub telefonicznie tel. 768316213 ;
Dokonuje się odpisu za posiłki zapłacone a niewykorzystane w przypadku wcześniejszego
(co najmniej jeden dzień wcześniej) zgłoszenia w księgowości -osobiście lub telefonicznie
tel. 768316213 ; przez rodzica/opiekuna zamiaru niekorzystania przez dziecko ze stołówki
w okresie dłuższym niż 3 dni.