• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 41311
  • Do końca roku: 132 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Projekty

W naszej szkole od września 2017 roku do czerwca 2018 roku realizowany jest projekt pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych w Gminie Gaworzyce" złożony przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w partnerstwie z Gminą Gaworzyce.

 

Pozyskano kwotę 226.216, 13 zł.

 

W ramach projektu realizowane są zajęcia: terapeutyczne, wyrównujące oraz rozwijające uzdolnienia z matematyki, zajęcia logopedyczne i z terapii psychologicznej.

 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach I- V.

 

Zajęcia wyrównujące skierowane są dla uczniów klas II, III i VI klas. Są to zajęcia, na których uczniowie wyrównują braki i zaległości z matematyki.

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki przeznaczone są dla uczniów, którzy rozwijają i poszerzają swoje zdolności z zakresu matematyki.

 

W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci z wadami wymowy.

 

W ramach zajęć z terapii psychologicznej organizowane są warsztaty mające na celu przygotować uczniów do radzenia sobie z trudnymi emocjami takimi jak stres i złość. Psycholog pokaże jak ćwiczyć koncentrację oraz skupianie uwagi, co pomoże uczniom w nauce. Na zajęciach uczniowie będą ćwiczyć nowe metody uczenia się, poznają ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające.

 

W projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej poprzez korzystanie z zajęć dodatkowych oraz z pomocy i materiałów edukacyjnych.

 

Dla szkoły zostały zakupione dwa projektory, 19 laptopów, tablica interaktywna, tonery i tusze do drukarek, papier ksero, pomoce do zajęć matematycznych oraz logopedycznych.