• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 41291
  • Do końca roku: 132 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

- Termin rozpoczęcia roku szkolnego -4 września2017r. 
- Termin zakończenia roku szkolnego- 22 czerwca 2018r. 
- Termin zakończenia I semestru - 29 stycznia 2018r. 
- Ferie zimowe – od 15 do 28 stycznia 2018r.
- Wiosenna przerwa świąteczna- 29 marca-3 kwietnia 2018r
- Egzaminy gimnazjalne - 18, 19, 20 kwietnia 2018r.
- Rekolekcje Adwentowe- 22 grudnia 2017r.
- Rekolekcje Wielkopostne- 28 marca 2018r.Terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018


Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.,
• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r.,
• Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r.,
• Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.,
• Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r.,
• Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2018 r.,
• Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,
• Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2018 r.,
• Boże Ciało – 31maja 2018 r.
• Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2017r.
• Wiosenna przerwa świąteczna – 29 marzec -3 kwietnia 2018r. 


Dni wolne ustalone przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

13 październik 2017r. (piątek)
18, 19, 20 kwiecień 2018r. (środa, czwartek, piątek)- Egzamin Gimnazjalny
2, 4 maj 2018r. (środa, piątek)
1 czerwiec 2018r. (piątek)Terminy zebrań z rodzicami

14.09.2017r. godz. 16.30 zebranie ogólne –ogólna organizacja roku szkolnego2017/2018, zebrania w klasach z wychowawcami

23.11. 2017r. godz. 15.30 klasy I-III edukacji wczesnoszkolnej; 16.00 klasy IV-VII i gimnazjum II, III – bieżące sprawy, informacja o ocenach i zachowaniu

07.12. 2017r. godz. 15.00-16.00 – konsultacje- informacja o zagrożeniach, proponowane oceny 

11.01.2018r. godz.15.30 klasy I-III edukacji wczesnoszkolnej

22.03.2018r. godz. 15.30 klasy I-III edukacji wczesnoszkolnej; 16.00 klasy IV-VII i gimnazjum II, III – bieżące sprawy, informacja o ocenach i zachowaniu

17.05. 2018r. – godz. 15.00-16.00 konsultacje, informacje o ocenach, zagrożeniach, proponowane oceny