• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 78704
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

- Termin rozpoczęcia roku szkolnego-3 września 2018 r.
- Termin zakończenia roku szkolnego-
21 czerwca 2019 r.
- Termin zakończenia I semestru-
25 stycznia 2019 r.
- Ferie zimowe –
od 28 stycznia do 10 luty 2019 r.
- Wiosenna przerwa świąteczna-
18-23 marca 2019 r.
- Egzaminy gimnazjalne-
10, 11, 12 kwietnia 2019r.

-Egzamin ósmoklasisty- 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

- Rekolekcje Wielkopostne- 8,9 kwietnia 2019 r.

 

 

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019


Dni ustawowo wolne od pracy:

• Wszystkich Świętych –
1 listopada 2018 r.,
• Narodowe Święto Niepodległości –
11 listopada 2018 r.,
• Boże Narodzenie –
25–26 grudnia 2018 r.,
• Nowy Rok –
1 stycznia 2019 r.,
• Trzech Króli –
6 stycznia 2019 r.,
• Poniedziałek Wielkanocny –
22 kwietnia 2019 r.,
• Święto Pracy –
1 maja 2019 r.,
• Święto Konstytucji Trzeciego Maja –
3 maja 2019 r.,
• Boże Ciało –
20 czerwca 2019 r.,
• Zimowa przerwa świąteczna -
23-31 grudnia 2018 r.,
• Wiosenna przerwa świąteczna –
18 -23 kwietnia 2019 r. 

 

Dni wolne ustalone przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego

 

12 październik 2018 r. (piątek)
10, 11, 12 kwiecień 2019 r. (środa, czwartek, piątek)- Egzamin Gimnazjalny

15, 16, 17 kwiecień 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa)- Egzamin Ósmoklasisty

2 listopad 2019 r. (piątek)

 

Terminy zebrań z rodzicami

20.09.2018 r. godz. 16.00 zebranie ogólne– ogólna organizacja roku szkolnego 2018/2019,
zebrania w klasach z wychowawcami

21.11. 2018 r. godz. 15.30 klasy I-III edukacji wczesnoszkolnej;
16.00 klasy
IV-VIII i gimnazjum III – bieżące sprawy, informacja o ocenach i zachowaniu

06.12. 2018 r. godz. 15.00-16.00– konsultacje- informacja o zagrożeniach, proponowane oceny

07.03.2019 r. godz. 16.00 klasy I-VII– bieżące sprawy, informacja o ocenach i zachowaniu

28.03. 2019 r. godz. 16.00- klasy VIII i gimnazjum III- zebranie z rodzicami

09.05. 2019 r. godz. 16.00 zebranie z rodzicami, informacje o ocenach, zagrożeniach, proponowane oceny