• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 88584
  • Do końca roku: 349 dni
  • Do wakacji: 156 dni

Opłaty za dożywianie

OGŁOSZENIE

 OPŁATY ZA DOŻYWIANIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W GAWORZYCACH  MOŻNA  DOKONYWAĆ
NA KONTO BANKOWE NR :
24 8653 0004 0000 0094 2847 0003
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE O/GAWORZYCE

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GAWORZYCACH
UL. SZKOLNA 211     59-180 GAWORZYCE

PRZELEW W TYTULE: OBIAD

 IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ; M-C …........... 2018 r.

 

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE M-C styczeń 2019

3,60 zł. x 18 dni

OBIAD (zupa + drugie danie)=64,80 zł.
 

 

Wpłaty prosimy dokonywać do 10.01.2019 r.

Brak wpłaty będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy dzieci dożywianych.
W przypadku zmiany decyzji o korzystaniu z posiłku lub nieobecności dziecka powyżej 3 dni  poinformuję szkołę osobiście lub telefonicznie  tel. 768316213 ;
Dokonuje się odpisu za posiłki zapłacone a niewykorzystane w przypadku wcześniejszego
(co najmniej  jeden dzień wcześniej) zgłoszenia w  księgowości -osobiście lub telefonicznie 
tel. 768316213 ;  przez rodzica/opiekuna zamiaru niekorzystania przez dziecko ze stołówki
w okresie dłuższym niż 3 dni.